Τὸ ἀργὸ καὶ βαρὺ τῶν καταιγίδων ὄργανο
στὴν καταστραμμένη του φωνὴ ὁ Ἠράκλειτος
τῶν φονιάδων ἡ ἄλλη πλευρὰ ἡ ἀθέατη
τὸ μικρὸ «γιατί» ποὺ ἔμεινε ἀναπάντητο

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τὸ χέρι ποὺ ἐπιστρέφει
ἀπὸ φόνο φριχτὸν καὶ τώρα ξέρει
ποιὸς ἀλήθεια ὁ κόσμος ποὺ ὑπερέχει
ποιὸ τὸ «νῦν» καὶ ποιὸ τὸ «αἰέν» τοῦ κόσμου:

ΝΥΝ τὸ ἀγρίμι τῆς μυρτιᾶς Νῦν ἡ κραυγὴ τοῦ Μάη
ΑΙΕΝ ἡ ἄκρα συνείδηση Αἰὲν ἡ πλησιφάη

Νῦν ἡ παραίσθηση καὶ τοῦ ὕπνου ἡ μιμικὴ
Αἰέν, αἰὲν ὁ λόγος καὶ Τροπὶς ἡ ἀστρικὴ

Νῦν τῶν λεπιδοπτέρων τὸ νέφος τὸ κινούμενο
Αἰὲν τῶν μυστηρίων τὸ φῶς τὸ περιιπτάμενο

Νῦν τὸ περίβλημα τῆς Γῆς καὶ ἡ Ἐξουσία
Αἰὲν ἡ βρώση τῆς Ψυχῆς καὶ ἡ Πεμπτουσία

Νῦν τῆς Σελήνης τὸ μελάγχρωμα τὸ ἀνίατο
Αἰὲν τὸ χρυσοκύανο τοῦ Γαλαξία σελάγισμα47

Νῦν τῶν λαῶν τὸ ἀμάλγαμα καὶ ὁ μαῦρος Ἀριθμὸς
Αἰὲν τῆς Δίκης τὸ ἄγαλμα καὶ ὁ μέγας Ὀφθαλμὸς

Νῦν ἡ ταπείνωση τῶν Θεῶν ἡ σποδὸς τοῦ Ἀνθρώπου
Νῦν, Νῦν τὸ μηδὲν
καὶ ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!

Ὑποσημειώσεις

01 Πολλὲς φορές, ἀπ΄ τὰ νιάτα μου μὲ πολέμησαν ἀλλὰ δὲν μὲ νίκησαν

02 Οἱ τρεῖς μοῖρες. Κατὰ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία ἔρχονται τὴν τρίτη νύχτα μετὰ τὴν γέννηση καὶ λένε στὸν ἄνθρωπο τὸ μέλλον του