23 λάμδα καὶ ἔψιλον: Λευτεριὰ

24 σαγή: ἐξαρτήματα ὑποζυγίου τοῦ ἀλόγου (ἀλλὰ καὶ ὁπλισμός). Ἐδῶ ἴσως: βαρὺ φορτίο

25 ζακόνι: συνήθεια, χοῦι

26 Σταφύλι

27 γάγγαμο = δίχτυ

28 λειμὼν = λιβάδι

29 Κουστωδία: στρατιωτικὴ φρουρὰ

30 ρόδα γιὰ κύλισμα (παιδικὸ παιγνίδι)

31 μαγεία

32 δύναμη

33 ἐρῳδιὸς = ἑλόβιο πουλὶ , ὁ ψαροφάγος

34 ρόπτρον (ἀπὸ τὸ ρῆμα: ρέπω) = μετάλλινο κατασκεύασμα στὶς ἐξώθυρες γιὰ νὰ χτυποῦν οἱ ἐπισκέπτες

35 ἔρωτας ποὺ ἦρθε ἀπ᾿ τὸν οὐρανὸ τυλιγμένος μὲ τὴν πορφυρὴ χλαμύδα (κομμάτι ἀπὸ τὰ ποιήματα τῆς Σαπφῶς)

36 Πρόκειται γιὰ τὴν Ἀνακτορία καὶ ὄχι γιὰ τὴν «Ἀριγνώτα» (Ἐλύτης: Σαπφώ, Ἔκδ. Ἴκαρος, 1996, σελ. 89-91): [κωυ]δὲ νῦν Ἀνακτορι[ας τὶς ἔ]μναί[σθ΄ οὗ] παρεοισας…ἀπὺ Σαρδίων πόλλακι τυῖδε νῶν ἐχοισα· ὡς πὲ δεζώομεν βεβάως ἐχεν σὲ θέασ΄ ἰκέλαν ἀριγνώται σάι δὲ μάλιστ΄ ἔχαιρε μολπαι…(Σάμπως καὶ τώρα τὴν Ἀνακτορία ποά ΄φυγε μακριά μας λέω τὴ θυμᾶται πιὰ κανείς; πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὶς μακρινὲς Σάρδεις ἐδῶ σέ μας γυρίζει ὁ λογισμός της· ἐδῶ ποὺ σὰν θεὰ φανερωνόταν μαγεμένη ἀπ΄ τὸ γλυκὸ τραγούδι σου).