Σύμφωνα με τη βιολογία, η ανθρώπινη ζωή αρχίζει αμέσως μετά από τη γονιμοποίηση, με το σχηματισμό του πρώτου κυττάρου που ονομάζεται ζυγωτό. Το ζυγωτό διαιρείται συνεχώς περνώντας από διαδοχικά στάδια εξέλιξης.

Όταν γίνει βλαστοκύστη, την 5η ημέρα φτάνει από τη σάλπιγγα στο εσωτερικό της μήτρας και αρχίζει η εμφύτευση που θα ολοκληρωθεί τη 12η ημέρα. Η καρδιά του εμβρύου αρχίζει να χτυπά στις 3 εβδομάδες και 1 μέρα μετά τη γονιμοποίηση και το εμβρυικό αίμα κυκλοφορεί σε όλο του το σώμα. Μπορούμε να δούμε το έμβρυο στον υπέρηχο, να ακούσουμε την καρδιά του και να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι ότι είναι ζωντανό.

Το έμβρυο, ήδη από τη φάση του ζυγωτού, έχει πανομοιότυπο γενετικό υλικό με έναν ενήλικα άνθρωπο, που περικλείεται σε 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων.

Έχει επίσης τη δυνατότητα αναπτυσσόμενο και διαφοροποιούμενο να δώσει ένα πλήρη ανθρώπινο οργανισμό και αυτό το διακρίνει από οποιοδήποτε άλλο κύτταρο του σώματός μας που επίσης έχει 46 χρωμοσώματα.

Η ταυτοποίηση του DΝΑ κατατάσσει το έμβρυο στο είδος Homo Sapiens Sapiens, δηλαδή στο γένος των σύγχρονων ανθρώπων. Και αν στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του μοιάζει με «φασολάκι» και μας μπερδεύει, το έμβρυο σύντομα αναδεικνύει τις δυνατότητες του γένους του και από τη 10η εβδομάδα της ζωής του έχει τελειοποιήσει το σώμα του λαμβάνοντας τη μορφή καλοσχηματισμένου ανθρώπινου μωρού.