Το έμβρυο, ήδη από τη φάση του ζυγωτού, έχει πανομοιότυπο γενετικό υλικό με έναν ενήλικα άνθρωπο, που περικλείεται σε 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων.

Έχει επίσης τη δυνατότητα αναπτυσσόμενο και διαφοροποιούμενο να δώσει ένα πλήρη ανθρώπινο οργανισμό και αυτό το διακρίνει από οποιοδήποτε άλλο κύτταρο του σώματός μας που επίσης έχει 46 χρωμοσώματα.

Η ταυτοποίηση του DΝΑ κατατάσσει το έμβρυο στο είδος Homo Sapiens Sapiens, δηλαδή στο γένος των σύγχρονων ανθρώπων. Και αν στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του μοιάζει με «φασολάκι» και μας μπερδεύει, το έμβρυο σύντομα αναδεικνύει τις δυνατότητες του γένους του και από τη 10η εβδομάδα της ζωής του έχει τελειοποιήσει το σώμα του λαμβάνοντας τη μορφή καλοσχηματισμένου ανθρώπινου μωρού.