Ελληνικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Κινητήριος δύναμη ὑπῆρξε κυρίως ἡ ἐπιθυμία νὰ σκέφτομαι τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐπικαιρότητα στὴν μητρική μου γλῶσσα. Ὁ φιλέλληνας ἀγαπάει τὴν παράδοσή μας ἐνίοτε περισσότερο ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ ὡς παράδοση δὲν εἶναι δική του. Ἐκτὸς ἂν ἀναφέρεται διαφορετικά, γράφω ὁ ἴδιος τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ, ὥστε τίποτα δὲν εἶναι ἀνώνυμο, μολονότι δὲν θέλησα νὰ ἀναγράφεται σὲ κάθε σελίδα τὸ ὄνομά μου.

Γιώργος Βαλσάμης