Κυκλοφορεῖ εὐρέως ἡ πεποίθηση πὼς ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἕνα εἶδος σοσιαλισμοῦ. Ὁ Ρὴντ δὲν λέει ὅλα ὅσα θὰ μποροῦσαν νὰ εἰπωθοῦν, καὶ πάλι ὅσα λέει εἶναι ἱκανὰ γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ καὶ ὁ πιὸ χαζὸς ὅτι χριστιανισμὸς καὶ σοσιαλισμὸς δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ὁμοιότητα, ἀντιθέτως, εἶναι δύο τελείως διαφορετικὲς νοοτροπίες. Καὶ μόνο ὅτι οἱ σοσιαλιστὲς σκέφτονται συνεχῶς τὰ λεφτά, ἐνῶ ὁ χριστιανισμὸς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ ἐδῶ πρὸς τὴν ἐμπειρία τῆς ἄλλης ζωῆς ἤδη τώρα, θὰ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ πειστεῖ ὁ καλοπροαίρετος γιὰ τὴν διαφορὰ τῶν δύο. Ὁ ἐμπαθὴς οὕτως ἢ ἄλλως δὲν καταλαβαίνει ἀπὸ ἐπιχειρήματα.