Συνήθως λέμε Δόξα τῷ Θεῷ ὅταν τὰ πράγματα πηγαίνουν γιὰ μᾶς καλά, ἔχουμε κάποιο κέρδος, ἀποφεύγουμε κάποιο κακό, κ.λπ. Ὅμως ὁ Ἴδιος ὑποστηρίζει ὅλη τὴν πραγματικότητα καὶ ὅλα ὅσα συμβαίνουν, ἑπομένως καὶ τὰ δεινά, τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς ταλαιπωρίες.

Ὁ Ἴδιος μᾶς ὑποστηρίζει ἀκόμη καὶ τὴν ὥρα τῆς δικῆς μας κακίας, τὴν ὥρα ποὺ ξεπέφτουμε στὴν ὀργή, στὸ μῖσος, στὴν σκληρότητα, τὸν φθόνο, τὴν ὑπεροψία, τὴν φιλαργυρία καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα. Ἑπομένως χρειάζεται νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ καὶ γι’ αὐτὰ καὶ νὰ μὴν ἀπελπιζόμαστε ὅση κακία κι ἂν βροῦμε σὲ μᾶς ἢ στοὺς ἄλλους.