Σύμφωνα μὲ τὸν Χρυσόστομο, τὴν συνεχῆ αὐτὴ ἐλπίδα, πίστη καὶ εὐχαριστία δὲν ἀντέχει ὁ διάβολος, ἀλλὰ ὅσο σφοδρὰ κι ἂν ἔχει ἐπιτεθεῖ, ἀμέσως ντροπιάζεται καὶ φεύγει.

Δὲν ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ἀλλὰ νὰ τὸν δοξάζουμε γιὰ ὅλα, γιὰ τὴν ὑγεία ὅσο γιὰ τὴν ἀσθένεια, γιὰ τὴν καλωσύνη ὅσο γιὰ τὴν κακία, γιὰ τὴν εὐεργεσία ὅσο γιὰ τὴν περιφρόνηση, τὸ μῖσος καὶ τὴν σκληρότητα.

Χρυσόστομος: ὅταν πεῖ κανείς, Δόξα τῷ Θεῷ γιὰ ὅλα!

Πάρα πολὺ μὲ ἀναπτέρωσες καὶ μ’ ἔκανες νὰ σκιρτάω ποὺ μίλησες γιὰ τὶς θλίψεις σου καὶ ἀμέσως πρόσθεσες τὴ φράση αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ λέμε πάντοτε μὲ ὁτιδήποτε μᾶς συμβαίνει, καὶ εἶπες, Δόξα τῷ Θεῷ γιὰ ὅλα!