Ὁ Πῆτερ Σὶφ εἶναι χρηματιστής, οἰκονομικὸς σχολιαστὴς καὶ συγγραφέας. Διευθύνει μιὰ ἐπιτυχημένη ἐπενδυτικὴ ἑταιρεία καὶ συμμετέχει ἐπίσης σὲ ἄλλες παρόμοιες ἑταιρεῖες.

Στὸ video αὐτὸ ὁ Πῆτερ Σὶφ συνομιλεῖ μὲ πολῖτες ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸν καπιταλισμό, καὶ τοὺς ἐξηγεῖ πῶς λειτουργεῖ ἡ οἰκονομία καὶ γιατί ὁ καπιταλισμὸς ὄχι μόνο δὲν δημιουργεῖ φτώχεια ἀλλὰ εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ εὐημερήσουν οἱ φτωχοί.