Σημαντικὴ ὁμιλία τοῦ Γ. Καραμπελιᾶ γιὰ τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ καὶ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ Τουρκοκρατίας.