Με μια ματιά στον Ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα.

Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται τον Θεό σήμερα οι άνθρωποι.

Γι’ αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση, δεν μπορείς να συνεννοηθής.