Τοῦ κορμοῦ τοῦ ἀρχαίου του δέντρου ἡ Ἥρα
ὁ δαφνῶνας ὁ ἀπέραντος ὁ φωτοφάγος
ἕνα σπίτι σὰν ἄγκυρα κάτω στὸ βάθος
ἡ Κυρά-Πηνελόπη μὲ τὴν ἠλακάτη

Τῆς ἀντίπερα ὄχθης τῶν πουλιῶν ὁ βόσπορος
ἕνα κτίριο ἀπ΄ ὅπου ὁ οὐρανὸς ἐχύθηκε
ἡ γλαυκὴ ἀκοὴ μισῇ κάτω ἀπ΄ τὸ πέλαγος
μακρόσυσκιοι ψίθυροι νυμφὼν καὶ σφένταμων

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ἑορτάζοντας τὴ μνήμη
τῶν ἁγίων Κηρύκου καὶ Ἰουλίτης
ἕνα θαῦμα νὰ καίει στοὺς οὐρανοὺς τ΄ ἁλώνια
ἱερεῖς καὶ πουλιὰ νὰ τραγουδοῦν τὸ χαῖρε:

ΧΑΙΡΕ ἡ Καιομένη καὶ χαῖρε ἡ Χλωρὴ
Χαῖρε ἡ Ἀμεταμέλητη μὲ τὸ πρωραῖο σπαθὶ

Χαῖρε ἡ ποὺ πατεῖς καὶ τὰ σημάδια σβήνονται
Χαῖρε ἡ ποὺ ξυπνᾷς καὶ τὰ θαύματα γίνονται

Χαῖρε τοῦ παραδείσου τῶν βυθῶν ἡ Ἀγρία
Χαῖρε τῆς ἐρημίας τῶν νήσων ἡ Ἁγία

Χαῖρε ἡ Ὀνειροτόκος χαῖρε ἡ Πελαγινὴ
Χαῖρε ἡ Ἀγκυροφόρος καὶ ἡ Πενταστέρινη

Χαῖρε μὲ τὰ λυτὰ μαλλιὰ ἡ χρυσίζοντας τὸν ἄνεμο
Χαῖρε μὲ τὴν ὡραία λαλιὰ ἡ δαμάζοντας τὸν δαίμονα

Χαῖρε ποὺ καταρτίζεις τὰ Μηναῖα τῶν κήπων
Χαῖρε ποὺ ἁρμόζεις τὴ ζώνη τοῦ Ὀφιούχου

Χαῖρε ἡ ἀκριβοσπάθιστη καὶ σεμνὴ
Χαῖρε ἡ προφητικιὰ καὶ δαιδαλικὴ