Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω κι αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και υποφέρει, επειδή τον ευφραίνει η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με την μοίρα του και γογγύζει για την αρρώστια του ή εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, αυτός να ξέρει πως κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχει χάσει την ευγνωμοσύνη του για τον Θεό.

Αλλ’ ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση μη στενοχωριέσαι, ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Κι όταν έλθει σ’ εσένα το ταπεινό Πνεύμα του Θεού που αναζητάς, τότε μόνο θα Τον αγαπήσεις και θα βρεις ανάπαυση, παρ’ όλες τις θλίψεις σου…

Ποτέ σε όλη μου τη ζωή, ούτε μια φορά δεν εγόγγυσα για τις θλίψεις μου, αλλά τα δεχόμουν όλα από τα χέρια του Θεού σαν φάρμακο και πάντα Τον ευχαριστούσα. Γι’ αυτό ο Κύριος μου έδωσε να υπομένω ελαφρά τον αγαθό ζυγό Του.

Όλοι οι κάτοικοι της γης υφίστανται αναπόφευκτα θλίψεις. Και παρόλο που δεν είναι υπερβολικές οι θλίψεις που παραχωρεί ο Κύριος, όμως φαίνονται στους ανθρώπους αφόρητες και συντριπτικές. Κι αυτό γίνεται διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού και να παραδοθούν στο θέλημά Του. Όσοι όμως άφησαν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού, αυτούς τους καθοδηγεί ο Ίδιος ο Κύριος με την χάρη Του, και υπομένουν με ανδρεία τα πάντα για χάρη του Θεού, τον Οποίο αγάπησαν και με τον Οποίο θα δοξάζονται αιώνια.