Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, ασχολείται μόνο με τον Θεό. Η χάρη του Θεού τον βοηθάει να παραμένει στην αδιάλειπτη προσευχή. Κι όταν ακόμα εργάζεται ή μιλάει, η ψυχή του είναι απορροφημένη από τον Θεό, γι’ αυτό ο Κύριος την πήρε υπό την προστασία Του.