Ως άνθρωπος η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να νικήσει τις θλίψεις Της. Παραδόθηκε όμως στο θέλημα του Θεού, κι έτσι το Άγιο Πνεύμα την ενίσχυσε ν’ αντέξει τον πόνο της. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου η Παναγία έγινε η μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις για όλο τον λαό του Θεού.

Ο Κύριος έδωσε επί γης το Άγιο Πνεύμα, και όσοι Το έλαβαν αισθάνονται τον παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις: Γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη; Επειδή εσυ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ακολουθείς το δικό σου θέλημα!