Ως άνθρωπος η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να νικήσει τις θλίψεις Της. Παραδόθηκε όμως στο θέλημα του Θεού, κι έτσι το Άγιο Πνεύμα την ενίσχυσε ν’ αντέξει τον πόνο της. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου η Παναγία έγινε η μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις για όλο τον λαό του Θεού.

Ο Κύριος έδωσε επί γης το Άγιο Πνεύμα, και όσοι Το έλαβαν αισθάνονται τον παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις: Γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη; Επειδή εσυ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ακολουθείς το δικό σου θέλημα!

Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το δικό του θέλημα. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή του, δεν ευχαριστιέται με τίποτε, γι’ αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο…

Κι εγώ, όταν ζούσα στον κόσμο προτού γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμουν στο λογικό μου. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω: «Ο Κύριος με βλέπει. Τι να φοβηθώ;» Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω με αυτό τον τρόπο…