ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τὸ μακρινὸ τραγούδι
ὁ μυχὸς τῆς Ἑλένης μὲ τὸ κυματάκι
τὰ φραγκόσυκα φέγγοντας μὲς στὴ μασχάλη
ἐρειπιῶνες37 τοῦ μέλλοντος καὶ τῆς ἀράχνης

Τὰ νυχτέρια τ΄ ἀτέλειωτα μέσα στὰ σπλάχνα
τὸ ρολόι τὸ ἄυπνο ποὺ δὲν φελάει
ἕνα μαῦρο κρεβάτι ποὺ ὅλο πλέει
στὰ τραχιὰ τὰ παράλια του Γαλαξία

ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ τὰ ὄρθια μὲ τὸ μαῦρο πόδι
τὰ καράβια οἱ αἶγες τῶν Ὑπερβορείων38
τὰ βία οἱ πεσσοὶ39 τοῦ Πολικοῦ καὶ τοῦ Ὕπνου
τὰ καράβια οἱ Νικοθόες κι οἱ Εὐάδνες

Τὰ γεμάτα βοριάδες καὶ φουντοῦκι τοῦ Ὅρους
τὰ μυρίζοντας μοῦργα καὶ χαροῦπι ἀρχαῖο
τὰ γραμμένα στὴ μάσκα τοὺς καθὼς οἱ Ἅγιοι
τὰ τὴν ἴδια στιγμὴ λοξὰ καὶ ἀκίνητα
Ἡ Ἀγγέλικα, ὁ Πολικός, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι
Ὁ Ἀτρόμητος, ἡ Ἀλκυών, ἡ Ναυκρατοῦσα
τὸ Μαράκι, τὸ Ἔχει ὁ Θεός, ἡ Εὐαγγελίστρια

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τὸ κῦμα ποὺ ἀγριεύει
καὶ σηκώνεται πέντε ὀργιὲς ἐπάνω
τὰ χυμένα μαλλιὰ στὸ ὄρνεο ποὺ γυρίζει
καὶ χτυπιέται στὰ τζάμια μὲ τὴν καταιγίδα

Ἡ Μαρίνα καθὼς προτοῦ νὰ ὑπάρξει
μὲ τοῦ σκύλου τὸ καύκαλο καὶ τὰ δαιμόνια
ἡ Μαρίνα τὸ κέρας τῆς Σελήνης
ἡ Μαρίνα ὁ χαλασμὸς τοῦ κόσμου