ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τὸ χῶμα ποὺ ἀνεβάζει
μίαν ὀσμὴ κεραυνοῦ σὰν θειάφι
τοῦ βουνοῦ ὁ πυθμένας ὅπου θάλλουν
οἱ νεκροὶ ἄνθη τῆς αὔριον

Ὁ χωρὶς δισταγμοὺς ἔνστικτος νόμος
ὁ σφυγμὸς ὁ ταχὺς παίκτης τοῦ βίου
ὁ αἱμάτινος θρόμβος ὁ σῳσίας τοῦ ἥλιου
κι ὁ κισσὸς ὁ ἅλτης τῶν χειμώνων

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ὁ ρόπτρο-σκαραβαῖος34
τὸ παράτολμο δόντι μὲς στὸ ψῦχος τοῦ ἥλιου
ὁ Ἀπρίλης ποὺ ἔνιωσε ν΄ ἀλλάζει φῦλο
τῆς πηγῆς τὸ μπουμποῦκι ὅ,τι ποὺ ἀνοίγει

Τὸ χειράμαξο γέρνοντας μὲ τά ΄να πλάι
μία χρυσόμυγα ποὺ ἄναψε φωτιὰ στὸ μέλλον
τοῦ νεροῦ ἡ ἀόρατη ἀορτὴ ποὺ πάλλει
καὶ γά ΄ αυτό ζωντανὴ κρατᾷ ἡ γαρδένια

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ τὰ οἰκόσιτά της Νοσταλγίας
τὰ λουλούδια τὰ νήπια της βροχῆς ποὺ τρέμουν
τὰ μικρὰ καὶ τετράποδα στὸ μονοπάτι
Τ΄ ἀψηλὰ στοὺς ἥλιους καὶ τὰ ρεμβοκίνητα

Τὰ σεμνὰ μὲ τὴν κόκκινη ἀρρεβώνα
τὰ κομπάζοντας ἔφιππα μὲς στοὺς λειμῶνες
τὰ σὲ καθαρὸ οὐρανὸ ἐργασμένα
τὰ στοχαστικὰ καὶ τὰ χιμαιροποίκιλτα

Τὸ κρίνο, τὸ Τριαντάφυλλο, τὸ Γιασεμὶ
ὁ Μενεξές, ἡ Πασχαλιά, ὁ Ὑάκινθος
τὸ Γιοῦλι, τὸ Ζαμπάκι, τὸ Ἀστρολούλουδο