Περιεχόμενα

Η ΓΕΝΕΣΙΣ

Ἰδοὺ ἐγὼ λοιπὸν
Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν
Στὸν πηλὸ τὸ στόμα μου

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Νέος πολὺ καὶ γνώρισα
Τὸν πλοῦτο δὲν ἔδωκες
Τὶς ἡμέρες μου ἄθροισα
Μόνος κυβέρνησα τὴ θλίψη μου

ΟΙ ΗΜΙΟΝΗΓΟΙ

Ἕνα τὸ χελιδόνι
Τὰ θεμέλιά μου στὰ βουνὰ
Ὁ ποιητὴς τῶν νεφῶν
Ἦρθαν ντυμένοι «φίλοι»
Ἦρθαν μὲ τὰ χρυσὰ σειρήτια
Μὲ τὸ λύχνο τοῦ ἄστρου

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ

Τῆς Δικαιοσύνης ἥλιε νοητὲ
Αὐτὸς εἶναι ὁ πάντοτε ἀφανὴς
Κατὰ πρόσωπό μου ἐχλεύασαν
Αὐτός, αὐτὸς ὁ κόσμος

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΕΣ