Περιεχόμενα

Η ΓΕΝΕΣΙΣ

Ἰδοὺ ἐγὼ λοιπὸν
Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν
Στὸν πηλὸ τὸ στόμα μου

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Νέος πολὺ καὶ γνώρισα
Τὸν πλοῦτο δὲν ἔδωκες
Τὶς ἡμέρες μου ἄθροισα
Μόνος κυβέρνησα τὴ θλίψη μου

ΟΙ ΗΜΙΟΝΗΓΟΙ

Ἕνα τὸ χελιδόνι
Τὰ θεμέλιά μου στὰ βουνὰ
Ὁ ποιητὴς τῶν νεφῶν
Ἦρθαν ντυμένοι «φίλοι»
Ἦρθαν μὲ τὰ χρυσὰ σειρήτια
Μὲ τὸ λύχνο τοῦ ἄστρου

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ

Τῆς Δικαιοσύνης ἥλιε νοητὲ
Αὐτὸς εἶναι ὁ πάντοτε ἀφανὴς
Κατὰ πρόσωπό μου ἐχλεύασαν
Αὐτός, αὐτὸς ὁ κόσμος

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΕΣ

Γύρισα τὰ μάτια
Ὅπου καὶ νὰ βρίσκεστε, ἀδελφοὶ
Καὶ στὰ βαθιὰ μεσάνυχτα
Ἀνομίες ἐμίαναν τὰ χέρια μου
Ναοὶ στὸ σχῆμα τ΄ οὐρανοῦ
Τὶς νεφέλες ἀφήνοντας πίσω τους

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Τῆς ἀγάπης αἵματα
Θεέ μου σὺ μὲ θέλησες
Ἐνωρὶς ἐξύπνησα τὶς ἡδονὲς
Θὰ καρῶ μοναχὸς

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ

Ἀνοίγω τὸ στόμα μου
Σὲ χώρα μακρινὴ καὶ ἀναμάρτητη
Σὲ χώρα μακρινὴ καὶ ἀρυτίδωτη

ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Ὑποσημειώσεις

 

_________
___________________

 

Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου,
καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι [1].