“Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ κοινότητα εἶναι πόλις, πολιτεία καὶ ὄχι κράτος. Ὅταν οἱ Νεοέλληνες, μὲ τὴν βοήθεια τῶν προστάτιδων δυνάμεων καὶ τῶν Βαυαρῶν, ἔφτιαξαν τὸ σύγχρονο ἑλληνικὸ κράτος, πήρανε τὴν λέξη αὐτὴ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὅπου δηλώνει, ἁπλῶς καὶ ὀρθότατα, τὴν ὠμὴ βία. Οἱ ξένοι φιλόλογοι, καὶ ἰδίως οἱ Γερμανοί, μεταφράζοντας τὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα μὲ τὸν τίτλο Der Staat, δημιουργοῦν τεράστια παρεξήγηση. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ’39 οἱ Waffen–SS ἐδημοσίευσαν μιὰ γερμανικὴ μετάφραση τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλῆ, τοῦ ὑψηλότερου δημοκρατικοῦ κειμένου ποὺ ἔχει ποτὲ γραφεῖ. Στὴν μετάφραση αὐτή, ἡ ἀντικατάσταση τῆς λέξεως ‘πόλις’ ἀπὸ τὴν λέξη ‘Κράτος’ ἀρκεῖ γιὰ νὰ κάνει τὸ κείμενο περίπου ναζιστικό. Λέει ὁ Περικλῆς: ‘οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θυσίασαν τὸν ἑαυτό τους γιὰ τὴν πόλη’. Τί εἶναι ἡ πόλις; Σύμφωνα μὲ τὸν Θουκυδίδη: ‘ἄνδρες γὰρ πόλις’, πόλις εἶναι οἱ Ἀθηναῖοι. Ἑπομένως, ἡ φράση τοῦ Περικλῆ σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θυσίασαν τὸν ἑαυτό τους γιὰ τοὺς ἄλλους, γιὰ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς κοινότητας. Αὐτὸ στὰ γερμανικὰ ἀποδίδεται μὲ τό: ‘θυσίασαν τὸν ἑαυτό τους γιὰ τὸ Κράτος’.”[48]