Δὲν πρόκειται γιὰ ἡμερολογιακὸ δεδομένο, ὅτι ἔφυγε τριάντα χρονῶν ἀντὶ ἂς ποῦμε ἑκατό. Πεθαίνω πρόωρα σημαίνει πεθαίνω μαχόμενος, καὶ τότε ἔχουν ἔρθει στὴ μέση γιὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ μέση ὅλα “τὰ ὅπλα ποὺ ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, τέτοια ποὺ μόνο ἀθάνατοι Θεοὶ ἐργάζονται καὶ κανένας θνητὸς δὲν μπορεῖ νὰ τελέσει”[345] — ἡ γῆ, ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα, ὁ ἥλιος, τὸ φεγγάρι, τὸ διάστημα καὶ οἱ ἀστερισμοί, οἱ πολιτεῖες μὲ τοὺς γάμους καὶ τὰ δικαστήρια, οἱ πολιτεῖες μὲ τοὺς στρατοὺς καὶ τὶς μηχανές, οἱ τέχνες τῆς ἐπιβίωσης καὶ οἱ τέχνες τῆς χαρᾶς, οἱ χοροί, τὰ τραγούδια, ἡ σκληρότητα καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῆς φύσης καὶ τῶν ζώων, ὁ ὠκεανός…[346]