τοῦ λόγου δ΄ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν

[although the word is common, the majority live as if they owned their thinking]
Heraklitus Fr. 2

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή

[The way up down one and the same]
Heraklitus Fr. 60

Heraklitus’ Fragments as translated by Elpenor

* * *

First Quartet: Burnt Norton

Second Quartet: East Coker

Third Quartet: The Dry Salvages

Fourth Quartet: Little Gidding

* * *