562 Μ. Βασίλειος, Εἰς τὴν ἑξαήμερον, ὁμιλία 9, ἑν. 2· πρβλ. τὸν Πλάτωνα, Τίμαιος 90a.

563 Συμπόσιον, 206b–212a· πρβλ. 210a κ.ἑ. γιὰ τὴν συγκρότηση τοῦ σώματος τῶν Ἰδεῶν.

564 Χαίλντερλιν, “Σὰν σὲ ἡμέρα ἑορτῆς” εἰς Ἐλεγεῖες, ὕμνοι καὶ ἄλλα ποιήματα, ὅ.π., σ. 93.

565 Πλάτων, Σοφιστὴς 254a· πρβλ. Ἰλιάδα Υ 131, Ὀδύσσεια π 161. Τὸ ἴδιο ὁ Μακάριος (Ὁμιλία 2, ἑν. 6): “ἡ ψυχὴ ποὺ δὲν ἔχει μυηθεῖ στὸ Πνεῦμα εἶναι ἀδύνατο νὰ πλησιάσει ἐκεῖ ἢ νὰ κοιτάξει τὴν θεία ἀστραπὴ καὶ νὰ ζήσει μέσα της.”

566 Ἐμπεδοκλῆς, DK 132.