591 Ἀριστοτέλης, Περὶ ποιητικῆς 1449a.

592 Ὅ.π., 1448b.

593 Ἡ σημαντικότητα μιᾶς ἑρμηνείας βρίσκεται πέρα ἀπὸ σωστὸ καὶ λάθος, καθαρὰ στὴν δύναμή της νὰ διεγείρει καὶ γονιμοποιεῖ τὴν σκέψη. Ἐφόσον καθενὸς ἡ πραγματικὴ μόρφωση προκύπτει κυρίως ἀπὸ ἐντός, δὲν δημιουργεῖ πρόβλημα ἡ διδασκαλία ἀκόμη καὶ ἐσφαλμένων πεποιθήσεων, ἂν ἔχει τὴν σημαντικότητα αὐτή, διεγείροντας τὴν προσωπικὴ σκέψη καὶ δημιουργικότητα, ἔτσι διανοιγόμενη καὶ σὲ διορθώσεις.

594 Ἐπίγνωση ἐντεινόμενη καὶ ἀπὸ τὴν χρήση προσωπείων–συμβόλων τῶν κύριων συναισθημάτων, δηλαδὴ τοῦ χαρακτῆρα.