Σημαντικό γεγονός για τη Μαριούπολη αλλά και για όλη την Ουκρανία υπήρξε η αγιοποίηση του μητροπολίτη Ιγνάτιου το Δεκέμβρη του 1998.

___________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ”