Το 833-834 αναδιοργανώνεται η διοικητική περιφέρεια της Βυζαντινής Κριμαίας και ιδρύεται το “θέμα” της Χερσώνος, που περιέλαβε τα κάστρα της ορεινής περιοχής στα νότιο-δυτικά της Κριμαίας και είχε επικεφαλής τον βυζαντινό στρατηγό.

Στη διάρκεια του 10 αι. οι πρίγκιπες του Κιέβου, ο Ολέγκ το 911, ο Ίγκορ το 941 και το 944, ο Σβιατοσλάβ το 969 και το 967, και ο Βλαντίμιρος το 988 είχαν πραγματοποιήσει στρατιωτικές εκστρατείες στο Βυζάντιο. Ο στόχος τους όμως δεν ήταν μόνο ληστρικός, αλλά και πολιτικο-οικονομικός, να συναφθούν δηλαδή συμφέρουσες πολιτικές και εμπορικές συμφωνίες.