Στο δεύτερο μισό του 13 αι. οι Γενοβέζοι ιδρύουν στη θέση της Θεοδοσίας, που ήταν υπό την εξουσία των Τατάρων, τον εμπορικό τους σταθμό Καφφά, καθώς και μια σειρά άλλων εμπορικών παροικιών σε όλη την Κριμαία. Οι ανταγωνιστές της Γένουας εγκαταστάθηκαν στην Σουγδέγια, την οποία ονομάζανε Σολντάγια. Τα δυο αυτά κράτη διεξήγαγαν έναν σκληρό αγώνα για τον έλεγχο του εμπορίου στη Μαύρη θάλασσα, αλλά ενώνονταν στις περιπτώσεις επιθέσεων του κοινού τους εχθρού, της Χρυσής Ορδής των Τατάρων.

Στη διάρκεια του 14 αι. ο Καφφάς εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της περιοχής. Έκανε εμπόριο με την Εγγύς Ανατολή, το Βυζάντιο, τον Βόρειο Καύκασο, την Μόσχα, την Κίνα, την Περσία και τις ιταλικές πόλεις. Οι Έλληνες έμποροι κατείχαν μια σημαντική θέση στο εμπόριο των γενουάτικων αποικιών, ιδιαίτερα στις εξαγωγές σιταριού και άλλων αγροτικών προϊόντων στην Κωνσταντινούπολη και τις ιταλικές πόλεις. Επίσης έπαιρναν μέρος ως μεσίτες στο εμπόριο σκλάβων (Τσερκέσων, Αμπχάζιων, Σλάβων). Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των αποικιών όμως αποτελούσαν οι Έλληνες τεχνίτες, σιτοπαραγωγοί και αμπελουργοί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ταξιδιωτών του 14-15 αι. οι Έλληνες χριστιανοί της Σολδαίας και του Τσεμπάλο παρήγαγαν πολύ καλό κρασί, το οποίο εκτιμόταν πάρα πολύ στην Κριμαία.