Στα 1926-1928 στην Αζοφική τίθεται σε εφαρμογή φιλελεύθερη εθνική πολιτική που ευνοούσε την πολιτιστική ανάπτυξη των εθνικών μειονοτήτων. Στα σχολεία ξεκινάει η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας, στη Μαριούπολη άρχισε τη λειτουργία της η ελληνική παιδαγωγική σχολή, στην οποία δίδασκαν καθηγητές από την Ελλάδα.

Από το 1930 στην ελληνική γλώσσα βγαίνει εφημερίδα “Κολλεχτιβιστής”, λογοτεχνικό περιοδικό “Νεότητα”, παιδικό περιοδικό “Πιονέρος”. Ο λογοτεχνικός συντάκτης του “Κολλεχτιβιστή” και ποιητής Γεώργιος Κοστοπράβ δημιουργεί μια ομάδα ποιητών, που απαριθμούσε 30 άτομα. Ο Γεώργιος Κοστοπράβ ήταν ο πρώτος Έλληνας που έγινε μέλος της Ενωσης συγγραφέων Σοβιετικής Ένωσης. Εκτός από τα δικά τους έργα, οι Ρουμαίοι λογοτέχνες έκαναν μεταφράσεις Ρώσων και Ουκρανών ποιητών.

Το 1932 ξεκινάει τη λειτουργία του το εθνικό ελληνικό θέατρο, ειδικά για το οποίο οι ποιητές Κωστοπράβ και Τελεντσής γράφουν θεατρικά έργα στην ρουμέϊκη διάλεκτο, όπως επίσης μεταφράζουν έργα Ουκρανών και Ρώσων λογοτεχνών. Συνολικά στο θέατρο αυτό ανεβάστηκαν 14 θεατρικά έργα.