Στις 28 Ιουλίου 1778 το Μαχτσισαράϊ εγκατέλειψε η πρώτη ομάδα μετοίκων, που αποτελούνταν από 70 Έλληνες και 9 Γεωργιανούς. Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο ο αριθμός των μετοίκων έφτασε τα 31 χιλιάδες άτομα, από τα οποία οι 18 χιλιάδες ήταν Έλληνες (7 χιλ. ελληνόφωνοι και 11 χιλ. ταταρόφωνοι). Από τη ρωσική πλευρά η μετοίκηση καθοδηγήθηκε από τον διοικητή του κριμαϊκού σώματος του ρωσικού στρατού στρατηγό Αλέξανδρο Σουβόροβ. Παρά την κρατική οικονομική βοήθεια, που χορηγήθηκε για την οργάνωση της μετοίκησης, υπήρχαν πολλά προβλήματα και ελλείψεις και σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιστορικών στη διάρκειά της οι Έλληνες χάσανε πάνω από 2 χιλιάδες άτομα.