Το 1780 οι Έλληνες έφτασαν στον προορισμό τους και ίδρυσαν την πόλη Μαριούπολη (έτος ίδρυσης σύμφωνα με το Διάταγμα το 1779) και 19 χωριά. Στη Μαριούπολη εγκαταστάθηκαν κυρίως οι πρώην κάτοικοι των πόλεων της Κριμαίας, γεγονός που βεβαιώνεται και από τις ονομασίες των οδών, μερικές από τις οποίες διατηρούνται και σήμερα: του Καφφά, της Ευπατωρίας, του Καρασουμπαζάρ, του Μπαχτσισαράϊ.

Το γεγονός της μετοίκησης των χριστιανών της Κριμαίας είχε απεικονιστεί και στο έμβλημα της Μαριούπολης, το οποίο επικυρώθηκε από το δημοτικό της συμβούλιο το 1869. Στο γαλάζιο φόντο, το οποίο συμβόλιζε την ανατολή του ηλίου, έλαμπε ένας εξάγωνος χρυσός σταυρός, τοποθετημένος πάνω σε μια ασημένια ημισέληνο σε μαύρο φόντο. Ο σταυρός συμβόλιζε την αναγέννηση του χριστιανισμού και την επικράτησή του εναντίον του μωαμεθανισμού. Παρόμοιος συμβολισμός εμφανίζεται και στις σφραγίδες του ελληνικού δικαστηρίου και του δημοτικού συμβουλίου της Μαριούπολης.

Το 1780 είχε συσταθεί η επαρχία της Μαριούπολης, που περιέλαβε τα ελληνικά χωριά της ευρύτερης περιοχής. Το δε 1807 η Μαριούπολη και 23 ελληνικά χωριά συγκρότησαν την περιφέρεια της Μαριούπολης, στην οποία άρχισε να λειτουργεί το ελληνικό δικαστήριο. Είχε 4 μέλη, τα οποία εκλέγονταν για προθεσμία 3 ετών. Οι αρμοδιότητες του δικαστηρίου εκτείνονταν μόνο στους Έλληνες και περιελάμβαναν τη διαρρύθμιση των διοικητικών, αστυνομικών και των δικαστικών υποθέσεων.