Στα 1926-1928 στην Αζοφική τίθεται σε εφαρμογή φιλελεύθερη εθνική πολιτική που ευνοούσε την πολιτιστική ανάπτυξη των εθνικών μειονοτήτων. Στα σχολεία ξεκινάει η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας, στη Μαριούπολη άρχισε τη λειτουργία της η ελληνική παιδαγωγική σχολή, στην οποία δίδασκαν καθηγητές από την Ελλάδα.

Από το 1930 στην ελληνική γλώσσα βγαίνει εφημερίδα “Κολλεχτιβιστής”, λογοτεχνικό περιοδικό “Νεότητα”, παιδικό περιοδικό “Πιονέρος”. Ο λογοτεχνικός συντάκτης του “Κολλεχτιβιστή” και ποιητής Γεώργιος Κοστοπράβ δημιουργεί μια ομάδα ποιητών, που απαριθμούσε 30 άτομα. Ο Γεώργιος Κοστοπράβ ήταν ο πρώτος Έλληνας που έγινε μέλος της Ενωσης συγγραφέων Σοβιετικής Ένωσης. Εκτός από τα δικά τους έργα, οι Ρουμαίοι λογοτέχνες έκαναν μεταφράσεις Ρώσων και Ουκρανών ποιητών.