Η Μαριούπολη βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά της Ουκρανίας στην παραλία της Αζοφικής θάλασσας και απαριθμεί 550 χιλιάδες κατοίκους. Ιδρύθηκε το 1779 από τους Έλληνες, η ιστορία των οποίων συνδέεται με τα ουκρανικά εδάφη επί πολλούς αιώνες.

Οι πρώτες αρχαίες ελληνικές αποικίες εμφανίστηκαν στα εδάφη της σύγχρονης Ουκρανίας τον 6 αιώνα π.Χ. στα παράλια της Μαύρης θάλασσας και στην χερσόνησο της Κριμαίας.

Στην εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας οι ελληνικές πόλεις και αποικίες της Κριμαίας κρατούν στενές οινονομικές και πολιτικές σχέσεις με την γενέτειρα.

Τον 13 αι. η Κριμαία καταλαμβάνεται από τους Τάταρους και μετά από μερικούς αιώνες εθνικής και πνευματικής τους καταπίεσης οι Έλληνες μετοικούν στη Ρωσική αυτοκρατορία.

Εδώ ιδρύουν την πόλη Μαριούπολη με 22 γύρω χωριά και αποκτούν πολλά προνόμια από την κυβέρνηση της Αικατερίνης Β’.

Μετά την επανάσταση του 1917 αρχίζει μια σύντομη περίδος της εθνικής αναγέννησης και γίνεται προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αυτάρκους ελληνικού πολιτισμού, η οποία όμως τελειώνει με τις σκληρές καταπιέσεις του Στάλιν.