Τον 13 αι. η Κριμαία καταλαμβάνεται από τους Τάταρους και μετά από μερικούς αιώνες εθνικής και πνευματικής τους καταπίεσης οι Έλληνες μετοικούν στη Ρωσική αυτοκρατορία.

Εδώ ιδρύουν την πόλη Μαριούπολη με 22 γύρω χωριά και αποκτούν πολλά προνόμια από την κυβέρνηση της Αικατερίνης Β’.

Μετά την επανάσταση του 1917 αρχίζει μια σύντομη περίδος της εθνικής αναγέννησης και γίνεται προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αυτάρκους ελληνικού πολιτισμού, η οποία όμως τελειώνει με τις σκληρές καταπιέσεις του Στάλιν.

Το 1941-1945 οι Έλληνες παίρνουν ενεργό μέρος στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους από την φασιστική Γερμανία.