Το 1995 συστάθηκε η Ομοσπονδία των ελληνικών συλλόγων της Ουκρανίας με κεντρικά γραφεία στη Μαριούπολη. Σήμερα η Ομοσπονδία απαριθμεί πάνω από 90 μέλη – ελληνικούς συλλόγους σε όλη την Ουκρανία και έχει δικό της εκδοτικό όργανο την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ».

Τον Οκτώβρη 1996 μετά από πολύχρονες αιτήσεις της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη λειτούργησε το Προξενείο της Ελλάδας.

Σήμερα στα 23 σχολεία της Μαριούπολης και σε όλα τα ελληνικά χωριά διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Κάθε χρόνο διεξάγονται δημοτική και πανουκρανική μαθητικές ολυμπιάδες στην ελληνική γλώσσα.