Πολλοί Έλληνες αποσπάστηκαν από το μέτωπο και στάλθηκαν στην έρημη και αραιοκατοικημένη περιοχή στις εκβολές του ποταμού Βόλγα δίπλα στην πόλη Γούριεβ. Πολλοί από αυτούς είχαν πεθάνει από έλλειψη τροφής και νερού.

Από το χωριό Σαρτανά είχαν στρατολογηθεί συνολικά 1500 άτομα, από τα οποία 320 είχαν σκοτωθεί.

Παρά την άδικη αυτή μεταχείριση οι Έλληνες είχαν καταξιωθεί ως ανδρειωμένοι και γενναίοι στρατιώτες. Πολλοί από αυτούς παρασημοφορήθηκαν με παράσημα και μετάλλια. Για τον ηρωισμό στα μέτωπα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου σε μερικούς Έλληνες απονεμήθηκε το υψηλό αξίωμα «Ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης». Είναι οι Τάλαχ Κ.Ι. (1918-1944) γεννημένος στο ελληνικό χωριό Μαξίμοβκα, Μουρζά Ι.Μ. (1905-1983) γεννημένος στο χωριό Μάνγους, Ταχτάροβ Ι.Φ. (1913-1978) από το χ.Μπογκατίρ, πιλότος-εξερευνητής Μπαχτσιβαντζής Γ.Ι. (1900-1943) έλληνας ποντιακής καταγωγής.