Γιῶργος Βαλσάμης, Πάσχα 2012

Πρόλογος στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐλπήνωρ