Κι ἂν τὰ Σκόπια συμφωνήσουν στὸν γεωγραφικὸ προσδιορισμό, θὰ συνεχίσουν νὰ ἀποκαλοῦνται Μακεδόνες, ἔστω μόνο χάριν συντομίας ἀλλὰ ὄχι μόνο: βόρειοι ἢ νότιοι, ἀνατολικοὶ ἢ δυτικοί, πάντως Μακεδόνες θὰ εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομά τους, καὶ γιὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου, ποὺ ἴσως δὲν ἔχει εὐαισθησία ἢ λόγο νὰ ἀνιχνεύει τέτοιες μεταθέσεις, ἀναγκαῖα θὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν ἀρχαία Μακεδονία.

Ὅταν μιλοῦν οἱ “μετριοπαθεῖς” δικοί μας γιὰ τὰ “ἀγαθὰ” ἑνὸς γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ, λησμονοῦν ἑκούσια ἢ μή, ὅτι ἡ Μακεδονία ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας καθαρὰ γεωγραφικὸς προσδιορισμός, ὅπως εἶναι ἂς ποῦμε ὁ Βόρειος Πόλος, ἀλλὰ περιέχει πάντα ἱστορικὴ καὶ πολιτισμικὴ διάσταση.

Ἀναγνωρίζοντας στὰ Σκόπια δῆθεν καθαρὰ γεωγραφικὴ σχέση μὲ τὴν Μακεδονία, τοὺς κληροδοτοῦμε ἐπίσης μιὰ ἱστορικὴ σχέση, τὸ γνωρίζουμε ἢ δὲν τὸ γνωρίζουμε, ὥστε συμμετέχουμε στὴν παραχάραξη τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, πρᾶγμα ποὺ (ὑποτίθεται ὅτι) μᾶς ἐνδιαφέρει πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ ἀποφύγουμε.

Τίποτα δὲν ἀλλάζει οὐσιαστικὰ στὴν περίπτωση ποὺ ἀντὶ γεωγραφικῆς προτιμηθοῦν ὀνομασίες ὅπως “νέα” Μακεδονία. Καὶ πάλι τὸ οὐσιῶδες θὰ παραμένει στὴν Μακεδονία, καὶ αὐτὸ θὰ διαμορφώνει τὶς συνειδήσεις.

Τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔχουν οἱ τυχάρπαστοι γείτονές μας, ἐκμεταλλευόμενοι μιὰ γεωγραφικὴ θέση νὰ προβάλουν πλαστὴ ἱστορικὴ ταυτότητα, καὶ μάλιστα ἐνῷ οὔτε κἂν ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό! Ἑπομένως ἡ ἐμμονὴ τῶν δικῶν μας ἔξυπνων στὴν δῆθεν γεωγραφικὴ ὀνομασία δίνει στὰ Σκόπια αὐτὸ ποὺ θέλουν, ἔστω λίγο πιὸ ἔμμεσα ἀπ’ ὅσο θὰ προτιμοῦσαν!

Φυσικὰ ὅποια χώρα ὑποστηρίζει τὴν ἀνάπτυξή της μὲ τέτοιες ἀπάτες δὲν ἔχει σοβαρὸ μέλλον. Τὸ ζοῦμε αὐτὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα, καυχώμενοι γιὰ ἕναν πολιτισμὸ ποὺ ἐλάχιστα τιμοῦμε στὴν πράξη, ἔχοντας τοὺς προγόνους σὰν ἕνα πρόσχημα γιὰ νὰ παριστάνουμε ὅτι κάτι εἴμαστε. Κι αὐτὰ μολονότι μιλοῦμε τὴν γλῶσσα τους καὶ προερχόμαστε ἀπὸ μιὰ πολιτισμικὴ συνέχεια ποὺ μᾶς συνδέει μαζί τους.

Ὅποιο κι ἂν εἶναι τὸ μέλλον γιὰ τὰ Σκόπια, ἐμεῖς ἔχουμε νὰ ἀποφασίσουμε ἂν ἡ πλαστογράφηση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας θὰ γίνει καὶ μὲ τὴν δική μας συγκατάθεση ἢ χωρὶς αὐτήν.

Σὲ κάθε περίπτωση, τοὐλάχιστον ἂς γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς θὰ ἐγκριθεῖ ἢ θὰ ἀπορριφθεῖ, ἂς μὴν κρυβόμαστε ἀπὸ τὴν πραγματικότητα: δὲν ὑπάρχει πράγματι κανένας προσδιορισμὸς ποὺ προστιθέμενος στὴν Μακεδονία θὰ ἀπέτρεπε τάχα τὴν παραχάραξη, ἐκτὸς μόνο ἂν θελήσουν νὰ ὀνομασθοῦν Ψευδομακεδονία καὶ Ψευδομακεδόνες.