Βόρειοι ἢ νότιοι, ἀνατολικοὶ ἢ δυτικοί, πάντως Μακεδόνες εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομά τους, καὶ γιὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου, ποὺ ἴσως δὲν ἔχει εὐαισθησία ἢ λόγο νὰ ἀνιχνεύει τέτοιες μεταθέσεις, ἀναγκαῖα θὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν ἀρχαία Μακεδονία.

Ὅταν μιλοῦν οἱ “μετριοπαθεῖς” γιὰ τὰ “ἀγαθὰ” ἑνὸς γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ, λησμονοῦν ὅτι ἡ Μακεδονία ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας καθαρὰ γεωγραφικὸς προσδιορισμός, ὅπως εἶναι ἂς ποῦμε ὁ Βόρειος Πόλος, ἀλλὰ περιέχει ἱστορικὴ καὶ πολιτισμικὴ διάσταση.

Ἀναγνωρίζοντας στὰ Σκόπια δῆθεν καθαρὰ γεωγραφικὴ σχέση μὲ τὴν Μακεδονία, τοὺς κληροδοτοῦμε ἐπίσης μιὰ ἱστορικὴ σχέση, τὸ γνωρίζουμε ἢ δὲν τὸ γνωρίζουμε, συμμετέχουμε στὴν παραχάραξη τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔχουν οἱ τυχάρπαστοι γείτονές μας, ἐκμεταλλευόμενοι μιὰ γεωγραφικὴ θέση νὰ προβάλουν πλαστὴ ἱστορικὴ ταυτότητα, καὶ μάλιστα ἐνῷ οὔτε κἂν ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό! Ἑπομένως ἡ ἐμμονὴ στὴν δῆθεν γεωγραφικὴ ὀνομασία δίνει στὰ Σκόπια αὐτὸ ποὺ θέλουν, ἔστω λίγο πιὸ ἔμμεσα ἀπ’ ὅσο θὰ προτιμοῦσαν!

Φυσικὰ ὅποια χώρα ὑποστηρίζει τὴν ἀνάπτυξή της μὲ τέτοιες ἀπάτες δὲν ἔχει σοβαρὸ μέλλον. Τὸ ζοῦμε αὐτὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα, καυχώμενοι γιὰ ἕναν πολιτισμὸ ποὺ ἐλάχιστα τιμοῦμε στὴν πράξη, ἔχοντας τοὺς προγόνους σὰν ἕνα πρόσχημα γιὰ νὰ παριστάνουμε ὅτι κάτι εἴμαστε. Κι αὐτὰ μολονότι μιλοῦμε τὴν γλῶσσα τους καὶ προερχόμαστε ἀπὸ μιὰ πολιτισμικὴ συνέχεια ποὺ μᾶς συνδέει μαζί τους.

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)