Τα ζητήματα της μεγάλης κοινωνικής ανισότητας που η παγκοσμιοποίηση παράγει είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην ίδια την αιχμή του πολιτικού διαλόγου. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα αρκούνται στην επεξεργασία του ίδιου του θυμού που αυτό προκαλεί, χωρίς όμως να δίνουνε κάποια ουσιαστική απάντηση σ αυτό το ζήτημα.

Σήμερα είναι πιο πιθανό να επηρεάζει την πολιτική σου συμπεριφορά όχι τόσο η οικονομική σου θέση, η, η δημογραφική σου θέση όπως παλιά γνωρίζαμε, αλλά το τι θα κάνει το group σου στο facebook. Πιο πολύ επηρεάζεσαι από πιο μικρές κοινότητες οι οποίες είναι κοινότητες ανθρώπων που αντιδρούνε με τον ίδιο τρόπο για ίδια θέματα, ταυτίζονται, αυτή είναι η δύναμη της κοινότητας, ότι μπαίνεις σε μια κοινότητα γιατί έχεις κοινά ενδιαφέροντα, παρά οι παράγοντες οι οποίοι προσδιόριζαν τον πολιτικό διάλογο πριν από κάποια χρόνια, πριν από κάποιες δεκαετίες.

Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω στην Νέα Δημοκρατία είναι κρατώντας την ιστορία της, στις βασικές της αξίες, να την προσαρμόσω ίσως μερικές φορές με ένα τρόπο αρκετά απότομο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η οποία μας υποχρεώνει όλους να σκεφθούμε διαφορετικά απ ό,τι σκεφτόμασταν μέχρι σήμερα.