Κλείνει με άσχημο τρόπο για τη χώρα, διότι νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι το τελευταίο και το επώδυνο κομμάτι του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού, αλλά για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, να μάθουμε από τα λάθη μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτή η συνολική αυτογνωσία είναι επώδυνη, δημιουργεί πολλές φορές αναταράξεις αλλά νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο, έχει ένα στοιχείο κάθαρσης μέσα του το οποίο τουλάχιστον για το δικό μας κόμμα είναι κάτι το οποίο το θεωρώ απαραίτητο να γίνει.