Οι Ελίτ είτε είναι πολιτικές είτε είναι οικονομικές είτε είναι πνευματικές έχουν ένα σημαντικό ρόλο ευθύνης και γιαυτό και οι ίδιοι πρέπει να κάνουν τη αυτοκριτική τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην το κάνουμε για λόγους επικοινωνίας. Αυτή η διαδικασία να είναι μια διαδικασία πραγματικά ποιοτική και να είναι μια διαδικασία ουσιαστική.

Η ιστορία της μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας της ελληνικής με τον ένα η τον άλλο τρόπο είναι μια ιστορία κομμάτων, που σε μεγαλύτερο η σε μικρότερο βαθμό, απευθυνόντουσαν πρωτίστως στο συναίσθημα του Έλληνα και του έλεγαν κατά βάθος πράγματα τα οποία ήτανε πρόσκαιρα ευχάριστα.

Μπορούμε να γεννήσουμε μια νέα αισιοδοξία και μία νέα ελπίδα, που να στηρίζεται στην αυτογνωσία και στην αλήθεια. Αυτό τουλάχιστον είναι το δικό μου στοίχημα το πολιτικό στοίχημα, το προσωπικό στοίχημα, κι απ αυτό δεν πρόκειται να υποχωρήσω γιατί πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα κι έχω μια υποχρέωση να προσπαθήσω, να συγχρονίσω το εσωτερικό μας ρολόι ως νέα Δημοκρατία, με αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα.