Ο ρόλος της Ελλάδας οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός. Το χρωστάμε στην ιστορία μας, το χρωστάμε στο μέλλον των γενιών που έρχονται.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ», 16/10/2017