Θέλουμε νὰ διαβάζουμε προηγούμενα καὶ νέα βιβλία γιὰ νὰ ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄλλους καὶ ἀποκτῶντας αἴσθηση τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας τους, ποὺ εἶναι μιὰ πλευρὰ τῆς δικῆς μας πιὸ διαφορετική, ὅπως βρίσκεται μέσα ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, μεγαλώνοντας τὰ μέτρα μας.