Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον του Κράτους, χωρίς να προσβλέπουμε στη χρήση των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, την εξ’ αποστάσεως εργασία, τις ενοποιημένες μεγάλες βάσεις δεδομένων, τα εξειδικευμένα προγράμματα που αυτοματοποιούν κάθε γραφειοκρατική διαδικασία.

Δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική, χωρίς να συνυπολογίζουμε την δραματική αλλαγή των παγκόσμιων συσχετισμών, με την άνοδο της Ασίας, προπαντός της Κίνας και της Ινδίας, και τη νέα φάση ενοποίησης και εμβάθυνσης της Ευρώπης.