Να αναφέρω μόνο κάποια παραδείγματα:

Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική για την οικονομία, τις υποδομές, την εξωστρέφεια χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την επανάσταση της καθαρής ενέργειας. Μία επανάσταση που ανοίγει το δρόμο για να γίνει η Ελλάδα στις επόμενες δεκαετίες για πρώτη φορά εξαγωγέας ενεργειακών πηγών από εισαγωγέας και να μειώσει καθοριστικά το κόστος της ενέργειας για τον καταναλωτή και την οικονομία.

Δεν μπορεί να κάνουμε σχεδιασμό για την υγεία, έχουμε πολλά στελέχη εδώ από τον Τομέα της Υγείας,  χωρίς να υπολογίζουμε την επανάσταση που φέρνει η γενετική και η εξατομικευμένη πρόληψη, με συνεχή παρακολούθηση των ανθρώπων, ώστε οι πιο σημαντικές ασθένειες να προλαμβάνονται πριν εκδηλωθούν.