Μια από τις τραγικές συνέπειες της κρίσης είναι ότι η κοινωνία μας, πιασμένη στο δίχτυ του λαϊκισμού, της οικονομικής δυσπραγίας και της αβεβαιότητας για το μέλλον, έγινε εσωστρεφής και αποκόπηκε από τις συνταρακτικές εξελίξεις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Κλειστήκαμε στο καβούκι μας. Αλλαγές κοσμογονικές, στην τεχνολογία, στις δυνατότητες του ανθρώπου, αλλά και στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς δεν αφορούν τον δημόσιο διάλογο.

Μια Κυβέρνηση όπως αυτή που φιλοδοξούμε να σχηματίσουμε, μια Κυβέρνηση ανόρθωσης και μεγάλων τομών, δεν μπορεί να αγνοεί τον κόσμο που αλλάζει.