439 Ὀδύσσεια μ 22· πρβλ. Ἀποκ. 2.10–11.

440 Ἀναφέρει ὁ γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Βίος καὶ Λόγοι, Χανιὰ 2008, σ. 586.

441 DK 111.

442 Βερνάν, Μῦθος καὶ τραγωδία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ὅ.π., σ. 81.

443 Σοφοκλῆς, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, στ. 1705.

444 Βερνάν, Μῦθος καὶ τραγωδία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ὅ.π., σ. 150.

445 Σοφοκλῆς, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, στ. 393.

446 Ὅ.π., στ. 1651 κ.ἑ.

447 DK 112.

448 Τοῦ Θεμίστιου, ἀποδιδόμενο στὸν Πλούταρχο — παραθέτει ὁ Φλασελιέρ, δημόσιος κα ἰδιωτικὸς βίος τν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ὅ.π., σελ. 262–3.