Τὰ ὅρια τότε θολώνουν καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ — μόνο ἡ κίνηση. Ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἀγάπη.

_________

Ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Πεντζίκη στὸν Σ. Τσαγκαρουσιάνο, LiFO, Ἀναδημοσίευση 10.4.2015