Ποιά ἀξιοπρεπὴς παρθένος βασιλοπούλα θὰ δέχονταν νὰ δεῖ ἕναν θαλασσοδαρμένο, ἐλεεινὸ καὶ τρισάθλιο;

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ φυσικὴ κατάστασις πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ σχηματίζει ἡ ἀγάπη, εἶναι κάτι ἄλλο: εἶναι βάκχεμα τοῦ νοῦ ἀπὸ τὴ θεὰ Ἀθηνᾶ.

Νὰ μὴ χαρίζεσαι στὴν οἰκογένεια ἢ σὲ ὅ,τι ἀγαπᾶς στενά. Νὰ διαλέγεις τὴ μοναξιὰ ποὺ θὰ σὲ μάθει νὰ ἀγαπᾶς τὸν καθένα.

Νὰ στηριχθεῖς στὴ μοναξιά, ὅπως ἡ πόρνη ἀκουμπάει στὸν νταβατζή της γιὰ νὰ ἐξασφαλισθεῖ, ἐπειδὴ δίδεται στοὺς πάντες.

Τὰ ὅρια τότε θολώνουν καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ — μόνο ἡ κίνηση. Ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἀγάπη.

_________

Ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Πεντζίκη στὸν Σ. Τσαγκαρουσιάνο, LiFO, Ἀναδημοσίευση 10.4.2015