Ἡ παρθένος ὅμως Ναυσικᾶ τὸν συλλαμβάνει ἔτσι ὁλόκληρον, χωρὶς νὰ σκεφθεῖ τὴν ντροπὴ ἢ τὸν ἐνδεχόμενο γάμο. Τὸν βλέπει γυμνὸ καὶ δὲν φεύγει.

Ποιά ἀξιοπρεπὴς παρθένος βασιλοπούλα θὰ δέχονταν νὰ δεῖ ἕναν θαλασσοδαρμένο, ἐλεεινὸ καὶ τρισάθλιο;

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ φυσικὴ κατάστασις πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ σχηματίζει ἡ ἀγάπη, εἶναι κάτι ἄλλο: εἶναι βάκχεμα τοῦ νοῦ ἀπὸ τὴ θεὰ Ἀθηνᾶ.

Νὰ μὴ χαρίζεσαι στὴν οἰκογένεια ἢ σὲ ὅ,τι ἀγαπᾶς στενά. Νὰ διαλέγεις τὴ μοναξιὰ ποὺ θὰ σὲ μάθει νὰ ἀγαπᾶς τὸν καθένα.

Νὰ στηριχθεῖς στὴ μοναξιά, ὅπως ἡ πόρνη ἀκουμπάει στὸν νταβατζή της γιὰ νὰ ἐξασφαλισθεῖ, ἐπειδὴ δίδεται στοὺς πάντες.