Βέβαια, ἀγωνιζόμενοι πολλοὶ παρουσιάζουν πνευματικὲς ἀλλοιώσεις ποὺ δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζουν, ἀλλὰ νὰ μᾶς γεμίζουν χαρά… Ὁ πατὴρ Παΐσιος στὸ Ἅγιον Ὅρος…

Οἱ καλόγεροι ἔχουν ἀδυναμίες σὰν κι ἐμᾶς, ἀλλὰ τρέφουν διαφορετικὰ αἰσθήματα γι’ αὐτὲς ἀπ’ ὅ,τι ἐμεῖς.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ συμπεριφερθεῖ ὅπως θέλει, φτάνει νὰ ‘ρθεῖ μιὰ στιγμὴ ποὺ νὰ καταλάβει τί σημαίνει ἡ διαγωγή του.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἡσυχάσει στὸν κόσμο, ἂν δὲν διαλυθεῖ σὲ δυὸ ὅμοια. Δὲν εἴμαστε παρὰ σφουγγάρια, ποὺ ὅταν βγοῦμε ἀπ’ τὴ θάλασσα ποὺ μᾶς περιέχει, χάνουμε τὴ ζωὴ καὶ τὴν αἰωνιότητα.