Ἀπροσδόκητα δῶρα ἔχω πάντα νὰ βρῶ στὴ βιβλιοθήκη μου, ὅπως πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, ὅταν χάρισα τὸ Φράνυ καὶ Ζούι. Τὴν ἑπομένη στὸ διαδίκτυο γιὰ νὰ παραγγείλω νέο ἀντίτυπο, τί νὰ δῶ; Ἡ μετάφραση τοῦ Ἀλάτση ἔχει καταργηθεῖ καὶ στὴ θέση της κυκλοφορεῖ μία τοῦ ‘Αὔγουστου Κορτώ’ (Π. Χατζόπουλου).

Τὸν Κορτὼ γνωρίζω ἀπὸ ἀλλοῦ. Τὰ διηγήματα “Ψηλὰ σηκῶστε τὴ σκεπή, μαστόροι, καὶ “Σέυμουρ, εἰσαγωγή, (ἐκδ. Γράμματα, μτφρ. Βελέντζα), ὁ μεταφραστὴς τοῦ Καστανιώτη διαστρέφει ὡς ἑξῆς: Ψηλὴ σηκῶστε στέγη, ξυλουργοί,” καὶ “Σίμορ, συστατικὰ στοιχεῖα.”