Δὲν τὸν ἐνόχλησε ἡ κακοφωνία τῶν γειτνιαζόντων στε (σηκῶστε στέγη), καὶ νἆταν μόνο αὐτό! Οἱ ξυλουργοὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα παραπέμπουν σὲ εἰδίκευση ποὺ σπανίως ἀφορᾶ ὁλόκληρο τὸ σπίτι. Ἐμπνευσμένα ὁ Σεραφεὶμ Βελέντζας ἀποδίδει τοὺς carpenters ὡς μαστόρους. Ὁ Κορτὼ δύσκολα θὰ ἔκανε περισσότερες ζημιὲς στὸν ἴδιο τὸν τίτλο, ὅπου καταργεῖ ἐπίσης τὸ ἄρθρο τῆς στέγης (ψηλὴ σηκῶστε στέγη). Τὸ πρωτότυπο περιέχει ἄρθρο (raise high the roof beam) ἀποκρινόμενο στὴ Σαπφώ (ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον ἀέρρετε).